Çalışkan Babanın Tembel Oğlu

Çalışkan Babanın Tembel Oğlu

Şubat 26, 2021 1 Yazar: Gül C.

Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde kalbur saman içinde küçük bir köyde bir karı koca yaşarmış. Bu karı kocanın birde küçük oğulları varmış. Kimseye muhtaç olmadan yaşayan ailenin köyde bir tarlası varmış. O tarlayı ekerek geçimlerini sağlar, çocuklarının bir istediğini iki etmezlermiş.

Gel zaman, git zaman küçük oğulları büyümüş, evlenmiş, çocukları olmuş. Ama hala bir baltaya sap olamamış. Karı koca yavaş yavaş yaşlanmaya başlamışlar, artık ailenin yükünü tek başına kaldıramaz olmuşlar. Ne kadar söyledilerse de oğullarını bir türlü çalışmaya ikna edememişler. Bütün gün boş boş geziyor kolay yoldan zengin olmanın yollarını arayıp duruyor, akşam olunca da sofrada baş köşeye kuruluyormuş.

Artık iyice yaşlanan ve çalışamaz duruma gelen karı kocanın sofrasından her gün bir şey eksiliyor ve yerine yenisini alamıyorlarmış. İyice fakirleşip aç kalmaya başlayınca, yaşlı adam üzüntüden hastalanmış ve oğluna bir mektup yazmış. Karısına ben öldükten sonra bunu bizim oğlana verirsin demiş. Bir kaç zaman sonrada yaşlı adam ölmüş. Karısı adamın vasiyetini yerine getirmiş ve mektubu oğluna vermiş.

Oğlu mektubu okuduktan sonra, hemen tarlaya gitmiş ve bir günde bütün tarlayı kazmış. Olmamış ertesi günü tekrar tarlaya gitmiş tekrar bütün tarlayı kazmış. Üçüncü günün sonunda sinirli bir şekilde eve dönen oğlu annesine babasının onu kandırdığını ”Tarlada bir küp altın var ama nereye gömdüğümü hatırlamıyorum onu bulman için bütün tarlayı kazmalısın, bu dediğimi yaparsan zengin olursun” diye yazan mektubu okumuş. Annesi olayı hemen anlamış ve az sabret demiş. O gece annesi oğlundan habersiz güzelce kazılı olan tarlayı ekmiş. Oğlu olan bitenden habersiz başlamış beklemeye.

Günler geçtikçe tarladaki ekinler büyümeye başlamış. O kadar çok ekin olmuş ki köylüler bile şaşırmış. Yılın sonunda ekinler satılınca parayı cebine koyan oğlanın aklı da başına gelmiş ve çalışmadan, emek vermeden hiç bir şey olmayacağını anlamış. Babası hayatta iken veremediği dersi oğluna, öldükten sonra bir mektup ile vermiş.
Burada da masal bitmiş.